III. Slovenský Seminár kenjutsu pod vedením Suzuki Kimiyoshi sensei-a

08.04.2011 15:00

III. Slovenský seminár kenjutsu s medzinárodnou účasťou.